Chụp ảnh gia đình – Gói Dream Family Ngoại Cảnh VIP

 • Chụp trong 1/2 ngày
 • Áp dụng gia đình từ 2 – 4 thành viên, chụp thêm 1 thành viên +300K
 • Địa điểm: 1 địa điểm bất kì trong nội thành Sài Gòn
 • Make up cho mẹ (make up thêm 1 thành viên + 450k)
 • 2 Trang phục cho gia đình (Nếu không dùng trang phục sẽ được giảm 10% trên tổng gói)
 • Tặng 1 ảnh phóng 60×90 + 2 ảnh để bàn 20×30
 • Tặng 1 Album 20×30 – 20 trang
 • 20 ảnh rửa 13×18
 • Tặng xe di chuyển trong buổi chụp
 • Phí vào phim trường phù hợp với concept gia đình chọn
 • Trả toàn bộ ảnh gốc trong buổi chụp ( nhận sau khi chụp xong)
 • Lưu ý: Di chuyển và vé vào địa điểm chụp (nếu có) sẽ dp khách hàng chi trả