Bảng giá chụp nghệ thuật

GÓI CHỤP CỔ TRANG

Gói Mỹ Nhân: 1.499.000đ

Gói quýnhân: 1.999.000đ

Gói Hoàng Quý phi:3.500.000đ

GÓI CHỤP ẢNH BEAUTY

Gói Silver Beauty: 2.000.000đ

Gói Golden Beauty: 3.500.000đ

Gói Luxury Beauty Concept: 5.500.000đ

GÓI CHỤP NÀNG THƠ

GÓI CHỤP CÔ DÂU ĐƠN (Singlebirdal)

Gói BASIC:  2.850.000đ

Gói CLASSIC: 5.500.000Đ

Gói SUPPER: 8.360.000đ

GÓI CHỤP ẢNH NGHỆ THUẬT – TEEN

Gói chụp TEEN BASIC: 2.000.000đ

Gói chụp TEEN CLASSIC: 2.500.000đ

Gói TEEN SUPPER: 3.000.000đ

GÓI CHỤP ẢNH ĐÔI – COUPLE NAM NỮ

Gói chụp ảnh Đôi – Couple Thanh Xuân 3.500.000đ

Gói chụp ảnh Đôi – Couple Tháng năm rực rỡ: 5.500.000đ

Gói chụp ảnh Đôi – Couple Kỷ niệm: 6.900.000đ

GÓI CHỤP ẢNH DOANH NHÂN

Gói chụp ảnh doanh nhân: Creative profile 899.000đ

Gói chụp ảnh doanh nhân: Business Profile 1.499.000đ

GÓI CHỤP ẢNH ÁO DÀI

Gói chụp áo dài Copper: 1.499.000đ

Gói chụp áo dài Sliver: 2.000.000đ

Gói chụp áo dài Gold: 2.200.000đ

Gói chụp áo dài Diamond: 3.500.000đ