Chụp hình cho bé Sơ Sinh Tại Nhà – SAN NEWBORN HOME DAISY

  • Địa điểm: Chụp tại nhà của gia đình
  • Phù hợp với Newborn dưới 3 tháng tuổi
  • 2 Concept – Hỗ trợ toàn bộ trang phục
  • 20 Ảnh chỉnh sửa photoshop
  • 10 Ảnh ép lụa cao cấp 13×18
  • Trả toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp hình
  • Hỗ trợ chụp cùng bố mẹ