Chụp ảnh gia đình – Gói Family Love Studio 7

  • Chụp trong 2 tiếng
  • Áp dụng gia đình từ 2 – 4 thành viên
  • Make up cho mẹ
  • 1 Trang phục cho gia đình
  • Tặng phí chụp phòng Studio cũng như đạo cụ trong phòng Studio phục vụ cho concept của gia đình
  • Tặng 1 ảnh ép gỗ 50×75 + 1 ảnh để bàn 20×30
  • 20 ảnh rửa 13×18
  • Trả toàn bộ ảnh gốc tron buổi chụp ( nhận sau khi chụp xong)
  • Chụp tại phim trường độc quyền Sankid.