Chúc mừng bạn đăng ký thành công!

Bạn có thể theo dõi thêm chi tiết chương trình tại fanpage SANKID STUDIO hoặc trong hộp thư email của bạn.
BTC sẽ kiểm tra dăng ký và đăng bài dự thi của bạn lên fanpage của chương trình.

Fanpage SANKID

Bạ

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC.
Nội dung chi tiết 01